30 Haziran 2016 Perşembe

Kuzey Buz Denizi’ nde Rekor Erime Gerçekleşiyor

Kuzey Buz Denizi

Yerkürenin kuzey kutup bölgesinde yaklaşık 14 milyon kilometre karelik bir yüzeyi kaplayan ve büyük bir bölümü buzlarla örtülü olan deniz Kuzey Buz Denizi' dir.
Bering Boğazı ile Büyük Okyanus' a bağlanan ve geniş biçimde Atlas Okyanusu' na açılan Kuzey Buz Denizi bankizlerle (buz tabakalarıyla) örtülü olduğundan, topoğrafyası ancak XX. yy' da çıkarılabildi. Kuzey kutup havzası Lomonosov sırtıyla ikiye bölünür; genişliği 60-200 km arasında değişir.
Atlas Okyanusu tarafından Orta Atlas Okyanusu sırtının uzantısıyla engebelenen bir Avrasya kutup havzasını, Büyük Okyanus yanındansa Lomonosov sırtına paralel bir kıvrım oluşturan Büyük Okyanus havzasını ayırır.

Kuzey Buz Denizi' nin Özelliği

Kuzey Buz Denizi' nin temel özelliği, kıta sahanlığının genişliği ve kıyılarının son derece girintili çıkıntılı olmasıdır; Burunlar, adalar, yarımadalar birçok kıyı denizini ayırır.
Kuzey Buz Denizi' nde yüzeysel su akıntısı, Kuzey Atlas Okyanusu akıntısının ılık ve tuzlu sularının Norveç kıyılarından Barents denizine kadar uzanan alanda yüzeye çıkmasından oluşur. Burada, soğuk birçok burgaçlı dal oluşturduktan sonra, Baffin denizi ve Grönland deniziyle dışarı çıkan bir kuzey kutbu akıntısının soğuk ve az tuzlu suları altına girer.
Kuzey Buz Denizi ve kıyı denizleri hemen hemen her zaman tuzlu, kesintili, karmakarışık görünümlü bir buz tabakasıyla kaplıdır. Kara buzulları ve özellikle de Grönland içbuzulları, yavaş yavaş okyanusa akar ve burada akıntıların etkisiyle uzaklara sürüklenen buz dağları halinde kırılır.

Kuzey Buz Denizi’ nde Rekor Erime GerçekleşiyorABD’ de yayımlanan saygın bilim dergisi New Scientist Kuzey Buz Denizi’ ndeki buzulların son 3 milyon yıldır görülen en düşük seviyeye ulaştığını açıkladı.

 Kanada’da bulunan Laval Üniversitesi’ nde yapılan bir araştırmaya göre bu sürenin 3 milyon ila 13 milyon yıl arasında olabileceği ortaya kondu. Küresel ısınmanın etkilerinin en fazla görüldüğü bölge olan Kuzey Buz Denizi’nde hava dünya ortalamasına göre 2 kat daha hızlı ısınıyor. 2100 yılı itibarıyla bölgedeki sıcaklığın 6 ila 14 derece arasında değişeceği belirtiliyor. ABD Ulusal Kar ve Buz Bilgi Merkezi buzulların 4.1 milyon kilometrekare genişliğe düştüğüne dikkat çekiyor. Bu da buzulların 2007 yılından bu yana toplamda 70 bin kilometrekare daha küçüldüğüne işaret ediyor. Bilim insanları buzulların kalınlığını yitirdiğine de dikkat çekiyor. 1979 ila 2000 yılları arasında ortalama 12 bin kilometre küp olan Kuzey Kutbu bu yıl 3 bin kilometre küpten daha az olarak hesaplandı. Kaynak

Hint Okyanusu' nun Özellikleri

Hint Okyanusu' nun Özellikleri

Hint Okyanusu, yüz ölçümü açısından Büyük Okyanus ve Atlas Okyanus' u ndan sonra dünyanın üçüncü büyük okyanusu konumunda.
Hem Güney yarıküre, hemde Kuzey yarıküre üstünde yayılan öbür iki okyanustan farklı olarak Hint Okyanusu, Doğu Afrika kıyılarıyla Güney Asya kıyıları arasında sıkışmıştır; doğuda ve güneydoğuda Malezya' yı Avustralya üstünden Antartika' ya bağlayan saymaca bir çizgiyle Büyük Okyanus' tan ayrılır.

Hint Okyanusu' nun Dibi

Hint Okyanusu' nun dibi, Sri Lanka' dan (Seylan) Kerguelen adalarına kadar genişleyen ve küçük adacıkları (Maldivler, Lakkadiv, Chago adaları v.b.) taşıyan kuzey-güney doğrultusunda bir deniz dibi sırtıyla iki havzaya ayrılır. Batı havzasının özellikle güney kesiminde, çok sayıda ada yer alır.
Rénunion, Mauritius adası, Komor adaları, Seyşel adaları dışında en büyük ada, eski Gondvana kıtasının parçası olan Madagaskar' dır. Doğu havzasındayda tam tersine ada bulunmaz. Fakat okyanusun en derin çukurlarına bu kısımda rastlamak mümkündür. Cava' nın güneyinde böyle bir çukurun derinliği 7 455 metreyi bulabilir. Bütünü içinde ortalama derinlik 3 900 metredir. Enleme göre, su sıcaklığı Bengal körfezinde 30 derece sıcaklıkla Antartika' nın yakınlarında 0 derece arasında değişir.


Hint Okyanusu Tuzluluk Oranı

Tuzluluk oranı, Umman Denizi' nde ve Kızıldeniz' de binde 33-36 dereceye ulaşabilir, ama Himalaya ve Birmanya sıradağlarında buzul karlarının erimesiyle beslenen Ganj ve Brahmaputra' nın tatlı sularının döküldüğü Bengal Körfezi' nde daha düşüktür. Okyanusun varlığı, okyanustan karaya doğru yer değiştirerek yaz musonlarına yol açan hava kütlelerinin nemliliğine neden olur. Gerçekten de, güney alizeleri, yarıküre değiştirirken yön de değiştirmişlerdir; böylece Güneydoğu Asya kıyıları üstüne boşalan yağışları da birlikte getirirler. Akıntılar, rüzgarların özellikle de alizelerin (doğu rüzgarı) etkisindedir. En önemli akıntı, Avustralya' nın batı kıyılarından ayrılan ekvator akıntısıdır; bu Seyşel adalarının güneyinde, büyüğü Afrika kıyıları boyunca kuzeye doğru yönelen iki kolay ayrılan bir sıcak su akıntısıdır. Ama, ters yönde, yani batıya yönelen akıntılar da vardır. Sularda yüzey akıntılarından başka, derinlemesine bir yer değiştirmede görülür; bu sebeple yaz döneminde derin suların yükselişi, büyük miktarda planktonu da yukarı sürükler ve yüzeyde sıcaklık değişimlerine yol açar.
Hint Okyanusu, insanları iki düzeyde ilgilendirir: Balıkçılık ve denizcilik. Balıkçılık, kuzey ve doğudaki kıyı ülkeleriyle (Hindistan, Birmanya, Malezya) Afrika ülkeleriiçin büyük önem taşır: Arabistan kıyılarında daha sönüktür. Antartika çevresinde hala balina avcılığı yapılır.
Deniz trafiği dünya çapında çnem taşır, çünkü en canlı deniz ulaşım yıllarından biri Hint Okyanusu' ndan geçer. Gerçekten de, Süveyş kanalının kapanmasından bu yana, Ortadoğu petrollerinin en yüklü bölümü, Basra körfezinden hareketle, Batı Hint Okyanusu' ndan geçerek Ümit Burnu üstünden batıya sevkedilmektedir.


27 Haziran 2016 Pazartesi

Kanyonların Özellikleri ve Kanyon Örnekleri

Kanyonların Özellikleri ve Kanyon Örnekleri

    Bir akarsuyun kireçtaşlı ya da kumtaşlı tortullar gibi oluşumlarda oyarak oluşturduğu derin ve dar boğazlara kanyon ismi veriliyor.

Kanyonlar Nasıl Oluşur?

    Genellikle su etkisinin başlangıç noktası olan bir toprak kırığı, zamanla sular tarafından genişletilir ya da derinleştirilir. Kanyonun girinti çıkıntılar çizerek ilerlemesi, kırılma çizgisinin izlediği çeşitli doğrultuların sonucudur.
    Kanyonların yamaçları genellikle sarptır, çünkü kayaçların geçirgen olması, her tür sellenmeyi ortadan kaldırır ve az ya da çok dayanıklı tabakaların üst üste gelmesinin sonucu olan birçok tümseğin oluşmasını sağlar. Kanyonun tabanında ırmak, çavlanlar ve kaya karmaşalarıyla kesilen bir yatakta köpürerek akar.
    En belirgin kanyon örneği, Arizona yaylasını yaran Colorado Irmağı' nın oluşturduğu Grand Canyon ( Büyük Kanyon) dur. Bu V biçimindeki dev yarık 1600 metre derinliğe ulaşır; genişliği, tepede, 13-16 km arasında değişir. Burada ırmağın dilimlendiği renkli düşey tabakalar dizisi (kahverengi kumtaşları, yeşil ve kırmızı killer, sarı ve beyaz kireç taşları, koyu renk şistler) jeoloji uzmanları tarafından incelenebilirler.


    Çok daha küçük olan Fransa' daki Verdon Kanyonu da kanyon örneklerine etkileyici bir örnek oluşturur. 21 km uzunluğunda, 700 metre derinliğindeki bu kanyon, Jüra Devri' nden kalma beyaz kireç taşları içinde oyulmuştur. 

Deniz Dibi Kanyonları

    Denizlerin dibindeki kanyonlar, derin kıta eteğini boydan boya parçalayan, çoğunlukla çok derin boğazlardır. Bir deniz dibi kanyonu sürekli kıvrıntılı bir yol izler ve yukarı kesimde, kıta sahanlığında bir çıkmazla son bulur; buna karşılık aşağı kesimdeki ucu, geniş ve yaygındır; boyuna profilinde güçlü bir eğimlilik ve pek çok eğim kesikliği görülür; V biçiminde enine profilliyse sarp yamaçlarla nitelenir. Uzun zaman deniz altında kalmış ırmak ağları olarak kabul edilen deniz dibi kanyonları, gerçekte bulundukları yerde akarsular tarafından oyulmuşlardır.
    Gerçek deniz dibi kanyonları' ndan başka ayırt edilebilen kanyon türleri; bir kıta vadisinin uzantısında çamurlu ırmakların oyduğu ırmak kanyonları, başlangıç noktası kıyıya çok yakın olan ve kıyı kumunun açıklara taşınması sonucu oyulan kanyonlardır.


15 Haziran 2016 Çarşamba

Havana A City With Many Colors


Makalenin Türkçesini Okumak İçin Buraya Tıklayın

Havana A City With Many Colors

    Havana or originally La Habana is the capital city of Cuba. Havana, where you can frequently see colorful streets and vintage cars, offers a different experience very far from the known world.

A Lively Square 

    The Largest square in Cuba, Plaza de Armas was built as the administrative center of Cuba in the 17th century. This beautiful square and book market was the center of authority in the country for 400 years. It ranks the first among the liveliest and the most beautiful squares in Havana with cafes, street artists, musicians, and booksellers.

Havana is divided into 3 main regions. Havana; Vieja, i.e. Old Havana; Centro Habana, i.e. The Central Havana and Vedado, i.e. more modern and new region.


Domed Symbol  

Visible from various areas of the city with its domed structure, Capitolio looks like the Capitol in Washington DC. It is possible to see inside Capitolio, which is the old government building. You can frequently see vintage cars that are the first thing that come to mind when you hear Havana, on the street Capitolio is located.


 Miami of Cuba

You will find the most beautiul shores and sea of Cuba in Havana. You will enjoy the sea, sand and sun trio until repletion in the colossal holiday village for tourists and in Varadero. This place offers an experience that in different from the Cuba and Havana profile in mind. But those, who remember blue waters when they hear the word "holiday" are familiar with this experience. It promises a perfect summer holiday with the light blue sea and the golden shores.


13 Haziran 2016 Pazartesi

Ramada Cappadocia Hotel 30 Haziran' a Dek Kişi Başı 29 Lira


Kapadokya' ya Gidiyorsanız Mutlaka Yapılacak 5 Madde yazımızı okumayı untumayın 

Ramada Cappadocia Otel 30 Haziran' a Dek Kişi Başı 29 Lira

    Ramazan ayında hazır böyle otel indirim fırsatları karşımıza çıkıyorken değerlendirmekte fayda var. Hemde üstün kalite ve hizmet içeren otellerdeki fırsatlardan yararlanmak daha güzel bir tatil geçirmemize neden oluyor. Hazır karşıma çıkmışken sizlerle paylaşmak istedim, eğer 30 Haziran' a dek ufak çaplı bir gezi düşünüyorsanız Kapadokya' yı ziyaret edebilir ve otel fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

  
    Kapadokya' yı hala görememiş gezememiş herkes için fırsat yaratan Ramada Cappadocia Hotel beş yıldızlık konforu ve hizmetiyle 30 Haziran' a dek kişi başı gecelik konaklamayı 29 liraya sunuyor.
    UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bu muhteşem bölgeyi keşfedin. Testi kebabı yiyin, balonla gezinti yapın ve peri bacalarını yakından görün.
    Ramada Cappadocia misafirlerine özel olarak, Kapadokya' nın üstünde indirimli uçma fırsatınını; Konuklarına % 20 indirimli sunuyor. Balon turlarında %20 indirim hediyesi ve hesaplı konaklama ile sizlerde Nevşehir, Kapadokya' nın tüm güzelliklerimi görebilirsiniz.


Ramada Cappadocia

Newly Renovated Full Service Hotel Near Mount Erciyes With Full Leisure Facilities, Restaurant, Meeting Facilities


Enjoy the elegance and comfort provided by our newly renovated Ramada Cappadocia hotel. Located at the heart of the Cappadocia region in eastern Anatolia, you will be treated to beautiful views of Mount Erciyes and sprawling valleys while you experience all the comforts and hospitality that our Ürgüp area hotel has to offer.

Each of our 211 tastefully appointed rooms has been updated with plush carpeting; renewed wall treatments, new beds and furniture, and brand new LED TVs. Rooms also have fully stocked minibars, air conditioning, and heating systems. Take advantage of the free buffet breakfast then relax and rejuvenate in the hotel’s sauna, steam room, and Turkish baths. The hotel’s health and fitness facilities also include an indoor pool and a gym, and the business center can provide for the business traveler’s every office need. Our local area shuttle service is also available to transport you to several area businesses or attractions.

LOCAL ATTRACTIONS

Soar above Cappadocia in a hot air balloon or walk through the Göreme National Park, where you will be immersed in what once was the 4th Century Byzantine Empire.  Take in the sights of breathtaking rock formations – also known as Fairy Chimneys – chiseled through time by both man and nature. Rent a bicycle from the hotel or a horse from local ranchers and make the most out of your trek through the valleys of awe-inspiring historical sanctuaries, dwellings, villages, and churches in nearby cities like Urgup, Goreme and Uchisar.

DINING OPTIONS

Authentic Turkish cuisine is served buffet-style all day at our Ramada Cappadocia restaurant.

BUSINESS AND EVENT FACILITIES

Meet with success in over 282-square-meters (3,035-square-feet) of flexible meeting and event space, which will accommodate up to 90 people for a sit-down banquet.

11 Haziran 2016 Cumartesi

Mit Einem Stadtbummel Fängt Alles An / Giessen Railway Station

Mit Einem Stadtbummel Fängt Alles An

    Lassen Sie uns vom Bahnhof aus mit einem Stadtbummel beginnen. Gießen ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts Eisenbahnknotenpunkt. Das jetzige Bahnhofsgebäude, Neoromantik, wurde 1906 eingeweiht. Gleichin in der Bahnhofsstraße liegt das 2002 eröffnete Mathematikum, das neue "Mathematik - Museum zum Anfassen", reizvoll vor allem für die Jugend. Das Panorama der Stadt mit dem Turm der Stadtkirche, dem Wahrzeichen von Gießen.

Giessen Railway Station

    Let' s begin our tour of the city from the railway station. Giessen has been a railway junction since the mid-19th century. The present station building, neo-Romantic, was officially opened in 1906. The "Mathematikum"  the new "hands-on Mathematics Museum" attractive particularly for young people, was opened in 2002 and is located nearby in Bahnhofsstrasse. Here the city panorama with the steeple of the town church, the landmark of Giessen.

    Commençons notre promenade à la gare. Giessen est un noeud ferroviaire depuis le milieu du 19e siécle. L' actuel édifice de la gare, de style néo-romantique, a été inauguré en 1906. Tout prés, dans la Bahnhofstraße, se trouve le Mathematikum inauguré en 2002, le nouveau museé "tactile" des mathématiques qui s' adresse surtout aux juenes. La photo en haut, à droite, montre un panorama de Giessen avec le clocher de la Stadtkirche, I'embléme de Giessen.      

7 Haziran 2016 Salı

Gießen Stadt "Zu den Giezzen" / The City of Giessen Germany / La Ville de GiessenStadt Gießen "Zu den Giezzen" / Giessen City Germany / Giessen Ville

Stadt Gießen "Zu den Giezzen

    Im Südwesten und im Süden liegt der Naturpark Hochtaunus, im Südosten der Naturpark Vogelsberg und zwischen diesen beiden Naturparks liegt die Stadt Gießen an der Lahn im sogenannten Gießener Becken.
    Es ist eine Stadt, in der sich gut leben und arbeiten lässt. Gießen ist Universitätsstadt, Industriestadt, eine stadt mit Kultur - Freizeit und Sporteinrichtungen. Beliebt sind die Naherholungsgebiete. Die besuchenswerte Stadt ist lebending und modern. Aber auch die Vergangenheit meldet sich sichbart zu Wort. Gießen ist stadt seit 1248. Der ort wurde 1197 erstmals genannt. Er hatte sich eintwickelt um die etwa 1150 erbaute Wasserburg "Zu den Giezzen", was "Wasserläufe im nassen Gelände" bedeutet. Gießen hat heute etwa 100.000 Einwohner.


The City of Giessen Germany

    To the south and southwest Hochtaunus National Park, to the southeast Vogelsberg National Park, and between the two national parks the city of Giessen on the Lahn in the so-called Giessen Basin.
    Giessen is a city offering good living and working conditions. It is a university city, and industrial city, a city with cultural activities, recreational and sports facilities. The nearby recreational areas are popular. The city is well worth a visit, it is lively and modern. But also the past draws attention to itself.
    Giessen has been a city since 1248. The town was first mentioned in 1197. It had developed around the castle surrounded by water that was built around 1150. This castle was called "Zu den Giezzen" which means, "watercourses in wet terrain". Giessen has a population of about 100.000 today.

La Ville de Giessen

    Au sud-ouest et au sud de la ville s'étend le parc national du Haut Taunus, au sud-est celui du Vogelsberg et, entre ces deux parcs, sur la Lahn et dans le bassin de Giessen se trouve la ville de Giessen.
    C'est une ville ou il fait bon vivre et travailler. C'est une ville universitaire et industrielle qui offre de nombreuses possibilités de se cultiver, de se distraire et de faire du sport. Ses environs, propices au repos, sont très appréciés. Cette ville mérite d'être visitée car elle est vivante et moderne et son passé, de plus, a laissé une empreinte bien visible.
    Giessen a le statut de ville depuis 1248. Ce lieu de peuplement a été mentionné dès 1197. II s'était développé autour du château à douves construit vers 1150 "Zu den Giezzen", ce qui signifie "cours d'eau dans un terrain humide" Giessen a aujourd 'hui environ 100.000 habitants.