5 Aralık 2016 Pazartesi

Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı Dilek Yarımadası

Kuşadası Güzelçamlı Milli Parkı

Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı

    Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 27.675 hektar alana sahiptir. Bu alanın 10.985 hektar alanı 1966 yılında Milli Park ilan edilen Dilek Yarımadası'na aittir. Yarımadanın güneyine bitişik Büyük Menderes Deltası 1994 yılında, milli parka eklenmiş olup, 16.690 hektar büyüklüğündedir.

Dilek Tepe Dilek Yarımadasının En Yüksek Noktası

    Dilek Yarımadası bölümü; Samsun Dağları'nın Ege Denizi'ne uzandığı son noktada olup, 20 km uzunluğunda ve ortalama 6 km genişliğindedir. Morfolojik yapısı içinde bir çok tepe, vadi, kanyon ve koylar bulunmaktadır. Ortalama 650 metre yüksekliğe sahip yarımadanın en yüksek yeri ise Dilek Tepe (Mykale) dir ve yüksekliği 1.237 metredir. Milli Park ismini bu tepede almıştır.
    Milli Park; Uluslar arası sözleşmelerle korunan alan niteliğinde olup, Önemli Kuş Alanı, Önemli Bitki alanı ve Önemli Memeli Alanı olması sebebiyle aynı zamanda Önemli bir Doğa Alanıdır.


Dilek Yarımadası Doğal Parkı

    Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yaklaşık olarak 256 adet kuş türü görülür ve bunlardan yaklaşık 70 tanesi burada ürer.
    Dilek Yarımadası florasında 95 familyaya ait; tür, alttür ve varyete düzeyinde 804 adet bitki belirlenmiştir. Bu bitkilerden 6 adedi dünyada sadece burada görülen endemik türlerdir. Bunlarla birlikte Türkiye için endemik olan 18 adet bitki türü de vardır.

    Milli Park Alanı; Avrupa Konseyi'nin yürüttüğü, Avrupa Biyogenetik Rezervleri Ağı Tarafından, flora biyogenetik rezervi olarak kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Akdeniz'den Karadeniz'e kadar tüm Anadolu'da var olan bitki türlerinin doğal olarak bir arada görüldüğü Doğa Müzesi olma özelliği taşımaktadır.
    Milli Park nesli tükenmiş olan Anadolu Parsı'nın (Panthera Pardus Tulliana) batıda yaşadığı son noktadır. 
    Milli Park içindeki ormanlarda Ala Geyik (Dama Dama) yaşar.
Ayrıca Dünya'nın en nadir 10 deniz memelisinden biri olan Akdeniz Foku (Monachus Monachus) da milli park kıyılarında yaşar.

1 yorum: