15 Ağustos 2015 Cumartesi

Tropikal Ormanlar / Tropical Forest


    Tropikal bölgelerde uzanan geniş topraklar, balta girmemiş dediğimiz büyük ormanlarla kaplı. Birbiri içine girmiş sık ağaçlı bu bakir ormaların en büyükleri, Amazonya ve ekvatoral Afrika' da bulunur ve bu bölgelerin tipik bütki örtüsünü meydana getirir.


    Bu sıcak ve yağışlı iklimde yetişen bir ağacın yapraklarını dökme süresi bir ayı geçmediği ve bütün ağaçlar aynı anda çıplak kalmadığı için, tropikal ormanlar yaz kış yemyeşildir. Ormanda, birbirlerinden farklı üç yatay bölüm ayırt edilir: Bunlardan ilki, bütün ağaçların tepesinden bakan, 50 metre boyunda dev ağaçlar bölümüdür. Akaju, okume, sedir, pelesenk gibi daha kısa ağaçlar ise hemen hemen bütün güneş ışığını tutan, yapraklardan örülü, 25 metre yüksekliğinde bir kubbe meydana getirirler.


    Bu kubbenin altında da yalnız çalılar ve güneş ışığına kavuşabilmek için ağaçların gövdesine tırmanan, birbirine dolaşmış sarmaşıklar yetişir. İnsanların barınmasına elverişli olmadığı gibi, içerlerine kadar girilmesi bile zor olan bu sık bitki örtüsü içinde, yine de Pigme ler veya Jivaro lar gibi bazı göçebe kabileler yaşarlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder